СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЕЛАТА -- ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ | потребителски вход Ако сте адвокат/адвокатскo дружествo, страна по дело, друг участник в съдебния процес или упълномощено лице на орган на съдебната власт и желаете да получите Персонален идентификационен код /ПИК/ за БЕЗПЛАТЕН неограничен достъп до пълното движение на делата на Окръжен съд - Русе, образувани ПРЕДИ 01.01.2021г. е необходимо да се запознаете с "Правилата за регламентиране достъпа до електронните досиета на делата" и да подадете заявление по образец в регистратурата на Окръжен съд - Русе.
Е Г Н / Е И К:


П И К: