В момента не се разглеждат дела в тази съдебна зала.